Informace o nás

Občanské sdružení STEP o. s. je nestátní neziskovou organizací, která byla založena v Týnci nad Sázavou v lednu 2008.

Hlavním cílem sdružení je přispívat k všestrannému, udržitelnému rozvoji týneckého mikroregionu se zaměřením na jeho historické, kulturní a přírodní hodnoty. Step o. s. podporuje aktivity, které upevňují vztah obyvatel k regionu ve kterém žíjí.

Pro více informací nahlédněte do Stanov sdružení.